Besöket på St Andrews, Croydon

Early Monday morning we left the hotel to take the tube, train and tram out to Croydon. We were off to visit St Andrews Church of England Secondary school for years seven to eleven (equivalent of grades five to nine in Sweden).

 

The school has a music profile and was described as “small” with just seven hundred pupils. The majority of pupils were of African origin and were expected to be practising Christians.

We were warmly met at the school by the assistant deputy head Mrs Hayden and had our own room as a base for the day. Mrs Hayden had planned a full programme for us meeting with various members of staff, students and visiting classes. Firstly we spoke to the ICT technicians about ICT in the school. They spoke about how ICT is used in the school and what they had in the school in terms of computers, computer rooms, laptops and Macbooks (Music room). Next followed two lessons where each of us shadowed a pupil. Just before lunch we then met with the head of ICT who informed us how ICT is taught in the school as a subject. It is compulsory for all students up to year 9 (Swedish grade 7) and an option in the last two years.

Lunch was provided for us and as we ate sandwiches we met with the Heads of Houses and chatted a lot about the school, what we had observed and they were very interested about how it is in schools inSweden. They seemed very keen to come and visit us! We handed over letters from pupils in grades 6 and 7 and we are hoping that St Andrewspupils will write/email them back. Interest was definitely there regarding future contact between the schools.

After lunch we met with the pupil support team who explained how they worked followed by a question and answer session.
We were made to feel very welcome and Mrs Hayden was very enthusiastic rushing around to pick us up and take us to where we should be next! A wonderful host.
On the journey back we even managed to get in a bit of sight-seeing walking along the Embankment and over Tower Bridge before finding a suitable watering hole to reflect on our visit and to prepare for our presentation the next day.

Personal Reflections  

Having taught in a British school during the nineties it was very interesting to go back into a classroom. Personally I had been looking forward to seeing how the digital whiteboards were used. My father is now a retired Science and ICT support teacher and I had heard such wonderful things from him about the use of digital whiteboards. It was somewhat disappointing and surprising to see that they were being basically used as projectors!
Having just set up a house system at SIS I rather liked the idea of mixed tutor groups, which were house based.
Ann

 

Syamak’s reflection

Before our trip to St. Andrews School, I thought they would be ahead of us regarding ICT. One reason for this is that digital whiteboards have been used for ten years in England.

After the visit, my opinion has totally been changed. I was allowed to follow two classes during our visit.

The first lesson was a geography lesson. The teacher showed a movie on youtube to the students and then he handed out a paper with questions.

The second lesson was a maths lesson. The classroom was very small compared to the number of students. The teacher had a square meter at his disposal to move. I tried to walk around the classroom to see how the students were working, but it was almost impossible. The teacher of this lesson started using digital white board as a “traditional white board”. I think in technical terms we are ahead of them, at least the school that we visited was not the at leading age of new technology.
/Syamak

Marie´s reflection

The staff (and students) at St Andrews took care of us in a very professional and nice way.
As a matter of fact, the assistant deputy head, Mrs Hayden, gave us a hug when we left at the end of the day. The rest of the staff were also very nice and we had a most interesting day from 8 am to 4 pm.

After the introduction, we shadowed students to different classes. My first class was a year 11, a Music class. The teacher was very professional and the students were very interested and talented, it seemed to me. They were having an oral test regarding btm – beat per minute and how to read music. The digital whiteboard was not used at all, they were having an oral communication.

My second class was a year 7, a French class. The teacher was lecturing for one hour. The students did not seem interested in learning French. They took notes and sometimes asked about the meaning of words, but they also talked a lot to each other. The teacher did not use the digital whiteboard.
When we met the Heads of Houses during lunch, we handed over letters from students in year 6 and 7. We are still hoping that St Andrews pupils will respond to that so we will have a lot of pen pals!
/Marie

Åsas reflektioner

Jag besökte en engelskalektion i år 7 (motsvarande år 5 hos oss) och en historielektion i år 9. På engelskalektionen fick vi först se ett avsnitt ur musikalen Cats för att därefter fördjupa oss i en poetisk text av T.S. Eliott med anknytning till temat som var antromorfologi, alltså djur i mänsklig skepnad. Lektionen var ganska rörig, eleverna pratiga och läraren hade uppenbara svårigheter att få eleverna fokuserade på uppgiften. De elever som misskötte sig mer än andra fick en notering i sin kalender, en notering som sedan ska tas med hem till föräldrarna samma dag. Någon medvetenhet om att vissa elever kunde ha svårigheter att förstå texten fanns inte och läraren förklarade snabbt och i förbifarten svårbegripliga ord. En kort genomgång hade tidigare gjorts kring poetiskt språk men det språkutvecklande arbetssättet tycktes långt borta. Användandet av IKT begränsade sig till youtubeklippet ur musikalen Cats.
Nästa lektion i år 11 (år 9 hos oss) handlade om medicinsk historia. Här fick eleverna (en mindre klass på ca 10 elever, där de hade valt ämnet som tillval) först se teckningar ur tidskriften Punch som visade på fattigdomen, misären och sjukdomarna som härjade i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Läraren diskuterade tillsammans med eleverna vad de såg och slutsatser man kunde dra av dessa bilder. Läraren kompletterade med sina kunskaper. Därefter fick eleverna skriva ner minst fyra orsaker till hälsosituationen under denna period. Högst fem minuter fick de på sig att tänka och skriva. Därefter diskuterades svaren, delades svaren med klasskamrater och kommenterades av läraren. Eleverna var helt fokuserade på uppgiften och inte ens letandet efter en penna fick störa lektionen. Användandet av IKT begränsade sig till teckningarna på active board. Undervisningen hölls ändå på en hög pedagogisk nivå med diskussioner, reflektioner och en kontinuerlig dialog med läraren. Jag uppfattade det som att läraren hade höga förväntningar på eleverna och att dessa var mycket fokuserade på uppgifterna. En imponerande lektion, tyckte jag.
hemma och/ eller behövde extra stöd hade möjligheter att varje dag få hjälp med sina skolarbeten av lärare i skolan efter skoldagens slut.
/Åsa

 

Emelies reflektioner

Besöket till St. Andrews var kul och givande! Vi blev väl bemötta av både skolpersonal och elever. Under dagen fick vi prova på ”shadowing” dvs. följa med en elev på olika lektioner och som en fluga på väggen följa undervisningen och interaktionen i klassrummet.

Spännande och intressant! Jag fick vara med på en biologi och grafisk design lektion. Karismatiska och roliga lärare men med helt olika undervisningsstilar och lektionsupplägg.
Tillsammans med några ur skolans personal diskuterade vi huruvida elever med olika funktionshinder som t.ex. autism ska inkluderas i den vanliga undervisningen eller ha enskild undervisning i en specialanpassad klass. På St. Andrews följer man sin kristna etik dvs. Tron på allas lika värde och satsar därför på en blandning av vanlig undervisning och enskild specialanpassad undervisning. Eleverna med funktionshinder ska på så sätt inkluderas och bli mer delaktiga i skolans värld. Eleverna utan funktionshinder lär sig acceptera mångfald och kommer i kontakt med elever som av olika anledningar skiljer sig från mängden. En tänkvärd och intressant tanke.
/Emelie Falkman

Katrinas reflektioner

Skolan har satsat enormt mycket på den musikaliska delen som anses som en självklarhet. Alla elever har musiklektioner 2 timmar i veckan och väljer de musik i sina tillvalsämnen i grade 10 och 11 får de 6 timmar musik i veckan. Det finns en huvudlärare samt två övriga musiklärare och en assistent. De har flera lokaler, två större musiksalar och ett antal grupprum. Alla rum är utrustade med en Macdator, hörlurar, högtalare, mikrofon och pianotangenter kopplat till datorn. I de stora salarna finns det uppsättning för att alla elever får jobba med en egen och det finns i alla grupprum. Utöver det finns det akustiska pianon, digitala pianon, gitarrer och övriga instrument jag inte hann se. Det finns även en studio men som jag tyvärr inte hann titta in i. Elever får lära sig olika musikprogram och skapar frekvent egna produktioner genom datorn, med hjälp av datorn eller med datorn som ett komplement eller som inspelningsstudio. Den lektion jag fick förmånen att auskultera var i grade 11 då eleverna gjorde ett förtest på några begrepp inom musik som var ganska avancerad. Vi i Sverige kommer sällan upp till dessa nivåer, förmodligen för att vi inte kan erbjuda lika många timmar musikundervisning.  Utöver själva musikundervisningen erbjuder skolan eleverna att delta i olika ensembler såsom brassband, orkester, rockgrupper, kör mm. Eleverna kommer då antingen tidigare till skolan, använder sin lunchtid eller stannar efter skoltid för att delta i någon av ensemblerna. Skolan sätter upp flera musikaler varje år, har skolkonserter av olika slag, både stora och mindre. Som exempel så får eleverna spela och sjunga på en närliggande restaurang en söndag i månaden. Efter skoltid erbjuds eleverna att mot betalning få instrumentalundervisning. Det finns ett stort utbud av undervisning i olika instrument och det såg ut att vara fulltecknat för alla lärare varje dag. Eleverna får dock själva köpa egna instrument men skolan har några för utlåning eller uthyrning.
De praktisk-estetiska ämnena tas verkligen och självklart på allvar och att man inom skolledningen förstår varför de är så viktiga. Skolan har även drama som ett självklart ämne där eleverna får utveckla sin frimodighet och självkänsla, sin kreativitet och empati och de klassiska verken. Även här finns det extra dramagrupper och föreställningar. När jag besökte en dramalektion saknades elever i klassen då de övade inför en föreställning av Shakespeare som skulle visas senare under veckan.
/Katrina

Om Ida Söderman

Jag är svenska som andraspråkslärare i grunden och utbildad IT-pedagog och jobbar som utvecklingsledare på Futuraskolan med skolor och förskolor i stockholmsområdet. Jag gillar modern teknik och jag brinner för språk och språkutvecklning. Detta är en perfect match i mina ögon. Jag gillar Google drive, iPads, datorer, Youtube, sociala medier, forskningsförankring, nytänk, omtänk och choklad.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s